Wednesday, May 19, 2021

امضای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه هوافضا با دانشگاهTEKNOLOGI MARA مالزی

تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشگاه هوافضا و دانشگاه TEKNOLOGI MARA مالزی با حضور ریاست و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و همچنین ریاست و اعضای هیئت علمی آن دانشگاه طی مراسمی که به صورت مجازی برگزار گردید، به امضاء رسید. در این جلسه، طرفین ابراز امیدواری کردند که امضای این تفاهم نامه موجب همکاری های علمی بیشتر و نیز سبب رشد بیشتر دو موسسه و اعضای هیات علمی آنها خواهد شد.

Leave your comment