Saturday, May 15, 2021

تولید هواپیماهای سبک آموزشی در بازار داخلی

به گزارش ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، در سالهای اخیر، با توجه به گسترش فعالیتهای پروازی بالگرد و هواپیماهای سبک در ایران و میانگین بالای سن خلبانان قدیمی، توجه به تربیت و آموزش خلبانها امری اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل نهادهای موثر و ذیربط در این حوزه تلاش کردند با تحقق این امر، سطح علمی و تخصصی خلبانهای کشور را افزایش دهند.

 هواپیمای سبک

بر همین اساس نیاز است بالگرد یا هواپیماهای تخصصی برای این کار طراحی شود و به آموزش خلبانها اختصاص یابد. ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری و موافقت نیروهای مسلح، توسط شرکتهای دانش‌بنیان و خالق، هواپیمای آموزشی با کاربری آموزشهای مقدماتی و پایه طراحی و در مراکز آموزشی به کار گرفته شد. برای آموزش خلبانهای خطوط هوایی فعالیت زیادی در جریان است که بخش زیادی از این اقدامات به کمک شرکتهای دانش‌بنیان در حال اجرا است و برخی ازاین تلاش‌ها به ثمر نشسته است و خلبانان کشور با کمک همین تولیدات داخلی و ایران‌ساخت آموزشهای لازم را دریافت می کنند. در حال حاضر در استانهای مختلف کشور بیش از 20 مرکز آموزشی خصوصی و شعبات مختلف مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی مشغول به فعالیت هستند که از هواپیمای فوق سبک و سایر مدل های دیگر برای ارائه آموزشهای خود استفاده می کنند

Leave your comment