Wednesday, May 19, 2021

مسیری برای کارآمدی حمل‌ونقل

به نقل از ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در طی این سال ها تلاش زیادی برای هوشمندسازی حمل و نقل در کشور کرده است. اقداماتی که در همکاری با دیگر دستگاه‌ها به ثمر نشسته و ابزارهای توسعه یافتگی این حوزه‌های فناورانه را در اختیار متولیان امر قرار داده است. هوشمندسازی حمل و نقل به معنای استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های فناورانه در این صنعت است. یعنی ابزارها را به کار بگیریم تا ترددهای درون و برون شهری و بین‌المللی کیفیت و امنیت بیشتری داشته باشند.

تعریف بیش از 10 پروژه عملیاتی برای رفع نیاز سازمان ها، همکاری با بنیاد ملی نخبگان در قالب تعریف پروژه های مشترک احمدی روشن، اخذ تاییدیه مبادی شرکت های خلاق و شناسایی زیست بوم حوزه حمل و نقل هوشمند ار جمله اقداماتی است که ستاد برای هوشمندسازی حمل‌ونقل انجام داده است.

transport

 

شناسایی زیست‌بوم حمل و نقل هوشمند مهم ترین کاری بود که در این زمینه آغاز شد. با توجه به ماهیت بین رشته‌ای حوزه حمل و نقل هوشمند و مرتبط بودن سازمان ها و شرکت های متعدد به این بخش، در ابتدا نیاز بود بازیگران و زیست بوم این حوزه شناسایی شوند.

به این ترتیب، 9 سازمان دولتی با 41 زیر بخش و 200 شرکت دانش بنیان، گروه، انجمن و بخش خصوصی و نیمه خصوصی شناسایی شدند. در تلاشیم برای پیشبرد اهداف این حوزه از توان همه این بخش‌ها استفاده کنیم. اقدام دیگر این ستاد در این زمینه پیدا کردن زیست بوم این حوزه است. بر همین اساس نیز سال گذشته، 80 شرکت دانش بنیان جدید شناسایی شد و در کل تعداد آنها به 220 عدد رسید. 80 شرکت غیر دانش بنیان اما خلاق هم فعال هستند.

Leave your comment